ติดต่อคลินิกดูแลผิวของเรา

กรุณากรอกแบบฟอร์ม แล้วพนักงานคลินิกความงามของเราจะติดต่อกลับไป

คลินิก ลา แพรรี เอสเธติกส์ แอนด์ เมดิคอล สปา,
โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ,
159 ถ.ราชดำริ
ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 (0)2 207 7779